Papp György ev.

Tevékenységeink:
Terület- és településfejlesztési tanácsadás, pályázatkészítés

Cégbemutatkozás:

A Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter struktúrájában a műszaki kompetenciát szükségszerűen kiegészítő, a Klaszter szolgáltatási portfólióját átfogóvá és adott beruházások teljes körű és komplex kiszolgálását és lebonyolítását lehetővé tevő klasztertag Papp György egyéni vállalkozó. A vállalkozás a Klaszter szolgáltatásainak több szegmenséhez kapcsolódik sikeresen, a műszaki kompetenciát humán és gazdasági szakértői, projektmenedzsmenti tudással és tapasztalattal, egészíti ki. A cég jelenleg egyéni vállalkozás formájában működik, azonban közvetlen és követett munkatársai és kiterjedt alvállalkozói kapcsolatrendszere révén a Klaszter mértékadó munkáinál is lát el szakértői feladatokat.

A vállalkozás kiemelten az innovációs tanácsadás, a város- és településtervezés valamint beruházások átfogó projektmenedzsmenti feladatainak elvégzése területeken végzi szolgáltatásait.

Az elmúlt időszakban az egyetemi szektor és magánvállalkozások K+F+I beruházásainak előkészítésében működtünk közre. Piaci partnereink adottságaira és beazonosított lehetőségeire alapozó, üzleti szempontból is hatékony innovációs és K+F+I fejlesztési potencia feltérképezésével stratégiai szintű, strukturált koncepció kidolgozásában, K+F+I projektportfólió generálásában jelentős referenciákkal bírunk.

A cégcsoport által készített terület- és településfejlesztési stratégiai dokumentumok elkészítésében, településrendezési eszközök komplex kidolgozásában, aktualizálásában [Településfejlesztési Koncepció (TK), Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), projektekhez kapcsolódóan Akcióterületi tervek (ATT), Igényfelmérés és kihasználási tervek készítésében veszünk részt.] Vállalkozásunk társadalompolitikai és gazdasági munkarészek elkészítésében is közreműködik.

Infrastrukturális beruházások generálása és komplex menedzsmenti lebonyolítása tekintetében kiemelten turisztikai attrakciófejlesztés jellegű projekteket valósítottunk meg.

Referenciák:

- Kisvárda Város Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)
- Nyírbátor Város Településfejlesztési Koncepció (TK)
- Prelife: „PerfectTime: géndiagnosztikai algoritmus a születendő babákért” (www.prelife.hu)