KÖZMŰTERV-M’93 Kft.

Tevékenységek:
Közműtervezés, lebonyolítás,
műszaki ellenőrzés

Cím: 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21. B.lh. I/1.
Telefon: 06 42 437 201
E-mail: info@kozmutervm93.hu
Ügyvezető: ifj. Major Ferenc

Cégbemutatkozás:

Társaságunk 1993-ban családi vállalkozásként 4 fővel alakult, a családfő Major Ferenc közmű vezető-tervező több, mint 40 éves tervezői gyakorlatára alapozva. Jelenleg 7 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel dolgozunk, akiket munkatorlódás vagy speciális szakterületet igénylő feladat esetén megfelelő végzettségű alvállalkozókkal egészítünk ki.Az elmúlt 18 év fejlesztéseinek eredményeként elértünk egy olyan technikai fejlettségi szintet, amely révén most már érezhetően hatékonyabban és magasabb színvonalon tudjuk munkákat végezni.Atársaság tulajdonát képezi 9 db számítógép központi szervergéppel, plotterek, scanner, másoló-gép, stb. Cégünk 30.000.000,- Ft/év értékhatárig tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, tervezőink pedig a Mérnöki Kamara tagjai. Cégünk 2001. novemberétől tanúsított minőségügyi rendszert működtet és arra törekszik, hogy a Megrendelők igényeit a lehető leggyorsabban, legpontosabban és legmagasabb színvonalon elégítse ki.

Cégünk olyan tipikus kisvállalat, ahol a cég tulajdonosai egyben a Kft. vezetői, akik közvetlen kapcsolatban vannak valamennyi dolgozóval, alvállalkozóval, operatív irányítást és ellenőrzést végeznek.

Referenciák:

Közműellátás (víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, távfűtés):

- Nyíregyháza-Sóstóhegy 22 ha lakópark közműellátása
- Nyíregyháza vízhálózat bővítések és rekonstrukciók
- Cigánd város teljes belterület ivóvízhálózat rekonstrukció
- Tiszakarád község teljes belterület ivóvízhálózat rekonstrukció
- Kemecse szennyvízcsatornázása és tisztítása
- Nyíregyháza MJV szennyvízcsatornázása
- Nagykálló II ütem szennyvízcsatornázása
- Hajdúböszörmény és térsége szennyvízcsatornázása
- Nyírbátor, Ipari Park teljes közmű- és útépítés
- Bököny, Nagykálló, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyíregyháza-Borbánya belvízrendezésének tanulmányterve
- Fényeslitke-Komoró Ipari Logisztikai Terület közműellátása
- Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítási program II. sz. szennyvíztisztító telep tervezése
- Nyíregyháza iszapkomposztáló telep tervezése
- Kelet-Nyírségi (Baktalórántháza, Ramocsaháza, Ófehértó, Nyíribony, Napkor, Apagy, Nyírtét) szennyvízelvezetés és tisztítási projekt
- Tuzsér-Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése projekt
- Bököny szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
- Dél-Nyírségi (Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári) szennyvízelvezetés és tisztítási projekt
- Tiszaszentmárton-Zsurk Záhony települések KEOP-1.2.0/B pályázati konstrukcióban megvalósítandó szennyvízelvezető hálózat

Útépítés:

- Nyíregyháza-Sóstóhegy 22 ha lakópark útépítése
- Záhony, Rákóczi út, D-i összekötőút útépítés tervezése
- Záhony-Tiszabezdéd összekötőút tervezése
- Nagyhalász, Rákóczi u., Bocskai u., Petőfi u., Rétköz u. útépítés tervezése
- Nyírbátor D-i városrészben 4 km lakóút tervezése
- Balkány-Petőfitelep és Balkány-Perkedpuszta útépítés tervezése
- Záhony, Barabás, Nyíregyháza kerékpárutak tervezése
- Gelénes, Kékcse, Csaroda gyalogjárda tervezése
- Nyírbátor iparterületet megközelítő utak tervezése
- Nyírbátor, 471 sz. főút és Ipari park kiszolgáló út osztályozós csomópont tervezése
- Nagyecsed Hulladéklerakó telep megközelítő (város elkerülő) út tervezése
- Vásárosnamény északi iparterületet megközelítő út (Nyugati elkerülő út) tervezése
- 403.sz főút Nyíregyháza K-i elkerülő út osztályozós csomópont tervezése
- Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése teljes körű tervezési és engedélyezési munkái
- Fényeslitke-Komoró Ipari-logisztikai terület Északi részterület I. ütem belső közlekedés engedélyes terve
- Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése engedélyes terv

Szilárdhulladék lerakó telepek:

- Barabás-Gelénes kommunális hulladék lerakó KHT és kiviteli terv
- Demecser és térsége regionális kommunális hulladék lerakó engedélyes és kiviteli terv
- Hajdúnánás és térsége kommunális hulladék gyűjtés és elhelyezés hasznosítás tanulmányterv
- Csenger és térsége kommunális hulladéklerakó KHT és építési engedélyes terv
- Záhony és térsége kommunális hulladéklerakó KHT és kiviteli terv, megszűnő lerakó rekultivációja

Településrendezési tervek közlekedési és közműellátás szakági munkarészei:

- Nyíregyháza-Borbánya RRT
- Csaroda településrendezési terv
- Nyíregyháza, K-i városrész településszerkezeti terv
- Nyíregyháza, Család-Orosi-Keleti-Semmelweis u. szabályozási terv
- Nyíregyháza, Sóstói út és térsége szabályozási terv
- Nyíregyháza, Kiskörút szabályozási terv
- Nyíregyháza TRT szabályozási terv

Műszaki ellenőrzés:

- Tarpa 2001-es árvíz utáni újjáépítési munkák
- Záhony, Széchenyi u. útépítés és vízelvezetés
- Záhony, Rákóczi u. útépítés és vízelvezetés
- Nyíregyháza Tesco Áruház út- és közmű