Art-Vital Kft.

Tevékenységek:
Építőipari tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, fővállalkozás

Cím: 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21. B.lh. I/4.
Telefon: +36 42 435 676
E-mail: artvital@chello.hu
Ügyvezető: Végh József

Az ART VITAL Kft. magántulajdonban lévő, 1994-ben alapított szervezet. A cég komplex építőipari tevékenysége tervezésre, műszaki ellenőrzésre és lebonyolításra, fővállalkozásra, kert- és tájépítészeti létesítmények tervezésére, forgalmazására és megvalósítására, valamint az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatos eseti szakértői tevékenységre terjed ki.

A cég vezetői széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, akik a fiatal, tehetséges szakemberekből álló közösséget ütőképes szervezetté kovácsolták össze. A személyi állomány alapvetően felsőfokú műszaki végzettségű és szükség esetén idegen nyelvű kommunikációra is képes. A munkavégzés hátterét központi iroda, valamint bemutató park funkciót betöltő telephely képezi. A Kft. korszerű technikai eszközökkel rendelkezik és folyamatosan gondoskodik a számítógépes hardware és software háttér fejlesztéséről. A számítógépes tervezés 16 munkahelyes hálózatra és az „ArchiCAD for TeamWork” tervező
program alkalmazására épül, ezen túl számos egyéb számítógépes software támogatja a napi feladatok végrehajtását. Az aktuális feladatok elvégzéséhez különféle profilú külső szakmai szervezetek, közreműködők is rendszeresen bevonásra kerülnek, akikkel az elmúlt években kipróbált, stabil munkakapcsolat alakult ki.

A cég sokoldalú tevékenysége során számottevő referenciákra tett szert a lakó- és középületek, az ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi épületek, a műemlék jellegű létesítmények, a településtervezés, a kert- és tájépítészet, valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégiák témakörében egyaránt. Jellegüket tekintve új létesítmények és felújítások egyaránt szerepelnek a tevékenységi körben, a működési terület pedig a saját és szomszédos megyéken túl az ország távolabbi részeire, sőt egyes esetekben az országhatáron túlra is kiterjed.

A cég tevékenysége folyamatosan eredményes, munkaellátottsága stabil, pénzügyi helyzete rendezett. A Kft. fejlődését kiegyensúlyozott növekedés, a tevékenységi kör szélesítése, valamint a munkavégzés feltételeinek és minőségének javítására irányuló törekvés jellemzi. A megrendelői igények magas fokú kielégítése és a versenyképesség további javítása érdekében 1999-ben bevezetésre került az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer, majd 2004-ben az Európai Unió támogatásával az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer. Az erre vonatkozó tanúsítás az építőipari tervezés, műszaki ellenőrzés és lebonyolítás területeken egyaránt igazolja a cég megbízható szakmai tevékenységét.

Az ART VITAL Kft. stratégiai célja az általa képviselt tervezés bázisú, komplex építőipari szemlélet talaján regionális működési tevékenység kialakítása és stabilizálása, mely alkalmassá teszi a céget az ország más vidékein, illetve az országhatáron túl jelentkező eseti feladatok végrehajtására is. Az előbbiek megvalósításának meghatározó eszköze a vevők, partnerek igényeinek maximális megismerése, megértése és kielégítése, a megszerzett bizalom megtartása, és ennek talaján a megrendelői kör további bővítése, szélesítése.

Tervezési tevékenység

Az ART VITAL Kft. teljeskörű építőipari generáltervezői tevékenységet végez, melybe beletartozik az építészeti, statikai, épületgépészeti (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, fűtés, hűtés, gázellátás), elektromos (gyenge- és erősáramú), külső közmű (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, gázellátás, elektromos energia ellátás, stb.) és közlekedési munkarészek elkészítése. Előbbieken túl, elsősorban saját projektjeinkhez igény esetén elkészítjük a belsőépítészeti, valamint kert és tájépítészeti, továbbá az igény szerint felmerülő egyéb speciális, technológiai jellegű munkarészeket is.

A tervdokumentációk számítógépes tervezési program segítségével készülnek, igény esetén a terveket a megrendelő részére számítógépes adathordozón is biztosítani tudjuk annak érdekében, hogy egy létesítmény állapota elkészültét követően is folyamatosan aktualizálható legyen. Korszerű technikai hátterünk lehetővé teszi, hogy a tervezett létesítmény külső és belső megjelenéséről igény szerinti mennyiségben látványterveket készítsünk annak érdekében, hogy a létesítmény megjelenése már a tervezés szakaszában kontrollálható és szükség szerint korrigálható legyen.

A nagy teljesítményű számítógépekre alapozott és további háttérgépekkel kiegészített számítógépes rendszer, valamint munkatársaink felkészültsége és odaadó munkája hagyományos rajztechnika mellett korábban elképzelhetetlen határidők és minőség vállalását teszi lehetővé. Az ART VITAL Kft. az előbbi háttérrel rendelkezve működési területének egyik jelentős kapacitású tervező cégeként olyan komplex szolgáltatáscsomag nyújtására képes, melynek további elemeit az engedélyeztetések és a kivitelezők kiválasztásának lebonyolítása, a műszaki ellenőrzés, vagy igény szerinti körre kiterjedő fővállalkozói tevékenység nyújtása jelentik.

Referenciák:

DIOPACK Nyomda és Csomagolóanyag gyártó üzem; cca.: 533 m2; Helyszín: Mátészalka; Feladat: tervezés
MÁV Állomás; cca.: 5.460 m2 ;Helyszín: Nyíregyháza; Feladat: tervezés
Nagyecsed Városháza; cca.: 1.000 m2; Helyszín: Nagyecsed; Feladat: tervezés
TECHNONET Autóipari Technológiai Kompetencia Központ (Innovációs és Technológiai központ IV. ütem); cca.: 2.350 m2; Helyszín: Győr; Feladat: tervezés
Szegedi Tudományegyetem Béke épület rekonstrukciója; cca.: 3.966 m2; Helyszín: szeged; Feladat: tervezés

Komplex tervezés és lebonyolítás, fővállalkozás

Az ART VITAL Kft. azon kevés tervező szervezet közé tartozik, melyek egy struktúrán belül gondoskodnak magas színvonalú tervezői, valamint ezt követő, illetve ezzel szorosan összefonódó műszaki ellenőrzési és lebonyolítási tevékenység végzésére alkalmas személyi háttérről. Előbbiek biztosítása érdekében a cég kettős ügyvezetéssel dolgozik, ami egyben a két terület részleges személyi kettéválasztását is jelenti annak ellenére, hogy az ügyvezetők esetenként képesek és kénytelenek egymás teljeskörű szakmai helyettesítését is ellátni. Az ügyvezetés koordinációja a szervezeten belül maximális rugalmassággal tudja biztosítani a szükséges visszacsatolásokat, ennek köszönhetően a saját lebonyolításban folytatódó munkák során minimálisra csökken azoknak a kellemetlen kompromisszumoknak a száma, melyek az esetleges egyeztetési hiányokból, nem időben érkezett tervezői pontosításokból, későn kezdeményezett egyeztetésekből származnak.

Az ART VITAL Kft. saját lebonyolításában megvalósult tervei a tervezői szándékok végigvitelével valósulnak meg és nem viselik magukon a praktikus kivitelezői ötletekből származó indokolatlan egyszerűsítéseket, a végső megjelenést rontó kompromisszumokat, a határidő közeledtével megbocsáthatónak tűnő esztétikai megalkuvásokat.

A beruházók egyre szélesebb köre ismeri fel az előbbi, szorosan egymásra épülő tervezési-lebonyolítási metodika előnyeit, kényelmét és megbízhatóságát.

Az ART VITAL Kft. jelentős volumenű tervezési, lebonyolítói, műszaki ellenőri tapasztalatai alapján egyre nagyobb biztonsággal és egyre szélesebb, jól hasznosítható kapcsolatrendszerrel mozog a fővállalkozás területén is, kisebb léptékű projektek vonatkozásában.

Az elmúlt években kialakult az a megbízható, színvonalas munka végzésére alkalmas alvállalkozói kör, akikkel a cég változatos szakmai feladatok színvonalas megvalósítására vállalkozhat.

A korábbi időszak feladatait szerkezetkész családi házak befejező munkái, kulcsrakész lakóház kivitelezés, lakások átalakításával és felújításával kialakított irodák létrehozása, valamint üzlethelyiségek kialakítása jelentette. A cég a későbbiekben több ipari jellegű átalakítási, felújítási munkákra tett szert, melyekkel folyamatosan és sikeresen birkózik meg.

A fővállalkozás sajátos területének minősül a kert- és tájépítési ágazat, ahol az IN-VITAL Kertépítészeti Bemutatópark jelentős segítséget nyújt az ezzel kapcsolatos célirányos tevékenység folytatásához és fejlesztéséhez.

Referenciák:

BATTA INTECH Vállalkozói és Szolgáltató Központ; cca.: 2.200+3.000 m2; Helyszín: Százhalombatta; Feladat: tervezés, műszaki ellenőrzés és lebonyolítás; 
További feladat: Batta Ipari Park északi bővítés (cca. 11 ha) tervezés, műszaki ellenőrzés és lebonyolítás, valamint déli bővítés (cca. 58 ha) megvalósíthatósági tanulmány készítése
Innovációs és Szolgáltató Központ; cca.: 3.920 m2; Helyszín: Gödöllő; Feladat: tervezés és műszaki ellenőrzés
MAG3 BMW szalon és szerviz; cca.: 2.529 m2; Helyszín: Nyíregyháza; Feladat: tervezés és lebonyolítás
Szatmári Kistérségi Bölcsőde; cca.: 776 m2; Helyszín: Nagyecsed; Feladat: tervezés és műszaki ellenőrzés
Sematic Hungaria Gyártócsarnok és Irodaépület; cca.: 13.000 m2; Helyszín: Nyíregyháza; Feladat: tervezés és lebonyolítás

Műszaki ellenőrzés és lebonyolítás

Az ART VITAL Kft. tervezői alaptevékenysége mellett, a piac igényeit érzékelve és a korábbi nagy kapacitású, tekintélyes beruházó szervezetek leépülését,megszűnését látva stratégiai célként tűzte ki a cég műszaki ellenőrzési, lebonyolítási tevékenységének kialakítását, megerősítését, és folyamatossá tételét.

A tevékenység folytatásához megfelelő alapot jelentett a cég két ügyvezetőjének 10 évet meghaladó korábbi kivitelező nagyvállalatnál, több munkakörben szerzett gyakorlata, amihez a partnerként bevont szakági műszaki ellenőrök több évtizedes tapasztalata társul. A nyújtott szolgáltatás ár-érték arányát látva a piac kedvezően értékelte a cég ilyen irányú profilbővítési szándékát és a műszaki ellenőrzés és lebonyolítás rövid idő alatt az ART VITAL Kft. működésének második alappillérévé vált.

A cég elsődleges törekvése a saját tervezésében született tervek megvalósításának további gondozására irányul, azonban egyes kiemelkedő projektek esetében az idegen tervezői gondolatok végrehajtását is szakmai kihívásként kezeli és nagy empátiával törekszik a lehető legszínvonalasabb végeredmény elősegítésére.

Az ART VITAL Kft. ezen a területen elért eredményei és referenciái garanciát jelentenek arra, hogy az építtetői-tervezői szándékokat értő és azokat a legjobb szándékkal végrehajtani igyekvő lebonyolításra számíthat a cég munkájában megbízó beruházó.

Referenciák:

Privát Üzletlánc Logisztikai Központ; cca.: 25.000 m2; Helyszín: Ebes; Feladat: Műszaki ellenőrzés és lebonyolítás
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése; cca.: 4.824 m2; Helyszín: Mátészalka; Feladat: műszaki ellenőrzés
DÉLIBÁB HOTEL rekonstrukciója I.ütem; cca.: 3.600 m2; Helyszín: Hajdúszoboszló; Feladat: műszaki ellenőrzés
Görög Katolikus Székesegyház; cca.: 200 m2; Helyszín: Hajdúdorog; Feladat: toronytető, karzat szerkezettervezés, lebonyolítás, templom belső felújításának műszaki ellenőrzése
Görög Katolikus Hittudományi Főiskola; cca.: 3.200 m2; Helyszín: Nyíregyháza; Feladat: műszaki ellenőrzés

Kert- és tájépítészeti tevékenység

Az ART VITAL Kft. megalakulása óta kiemelt odafigyeléssel kezeli az általa tervezett épületek és létesítmények környezetének formálását. A cég tevékenysége során több alkalommal találkozott olyan igényes szakmai feladatokkal, melyek közelebb vitték a kert és tájépítészet szépségének megismeréséhez és a témában történő szakmai elmélyüléshez. Az építész tervezői tevékenység során tapasztalt nehézségek, a kültéri termékek, berendezések témájában hiányzó, vagy nehezen hozzáférhető választék és a szakosodott, összefogottan megtalálható kínálat hiánya saját megoldás keresését tette szükségessé.

A Kft. Nyíregyháza szélén, a METRÓ Áruház és az Ipari Park között, a Debreceni úton azzal a szándékkal vásárolt jelentős földterületet, hogy azon egy műfajában a környéken egyedülálló, kültéri megoldásokat, anyagokat, termékeket és technológiákat bemutató parkot hoz létre és a bemutatott termékek megvásárlását, meg-rendelhetőségét is lehetővé teszi kereskedelmi vagy fővállalkozói konstrukció keretében.

Az előbbi koncepció jegyében született meg a Debreceni úti IN-VITAL Kertépítészeti Bemutatópark, mely családi házzal rendelkezőknek, építeni szándékozóknak, települési arculatformálóknak, közterületet gondozóknak, telephelyüket alakítóknak, tervezőknek és kivitelezőknek kíván ötleteket, kereskedelmi és igény esetén tervezői vagy kivitelezői hátteret nyújtani.

A kert- és tájépítészeti tevékenység meghatározó területe a közterületek, épületek környezetrendezési terveinek készítése, amiben a sok éves tapasztalatoknak köszönhetően a cég táj- és kertépítész munkatársa, valamint az építész tervezők egyaránt otthonosan mozognak és várják a szakmai kihívásokat. Kapcsolódó üzletágként megjelent a kert- és parkfenntartás, külső környezet gondozás, mely tevékenység a társasházaktól az ipari üzemekig egyaránt eredményesnek mondható, és a nyári és téli időszakban is nyújt megoldandó feladatokat.

Referenciák:

Várostörténeti sétány; cca.: 13.000 m2; Helyszín: Nyírbátor; Feladat: a város két történeti templomát összekötő, képzőművészeti, szobrászati alkotások befogadására alkalmas közterület formálása burkolt és zöldfelületekkel, szökőkutakkal, csapadékvíz öntözési célú újrahasznosításával, nappali és éjszakai arculattervezéssel Tájépítészeti társtervező: KORZÓ STÚDIÓ Kft. Képzőművészeti alkotások: Megyeri János alkotóművész
Sétáló utca és főtér rekonstrukció; cca.: 7.000 m2; Helyszín: Nagyecsed; Feladat: burkolt és zöldfelületek rekonstrukciója, szökőkutak, egyéb köztéri elemek tervezése
In-Vital Kertépítészeti Bemutatópark; cca.: 4.500 m2; Helyszín: Nyíregyháza, Debreceni út; Feladat: kültéri termékek (kerítések, díszburkolatok, öntözés- és tótechnika, zászlórudak, kültéri világítótestek,játszóterek, utcabútorok és berendezések, faház stb.) telepítése, a park kertészeti és kertépítészeti tervezése és kivitelezése
Főtér rekonstrukció; cca.: 10.000 m2; Helyszín: Gödöllő; Feladat: Főtér funkcionális újraformálása, burkolt- és zöldfelületek rekonstrukciója, szökőkutak, egyéb köztéri elemek tervezése

Településtervezés

Az ART VITAL Kft. a piac igényeire reagálva, illetve a cég tervezési szolgáltatásainak bővítése érdekében célul tűzte ki a településtervezési tevékenység kialakítását és folyamatos fejlesztését.

Az alapvető személyi és tárgyi feltételek lényegében rendelkezésre álltak, a szükséges gyakorlat megszerzése, illetve a szakember állomány megerősítése jelentkezett további feladatként. A tevékenység bevezető szakaszában meghatározó szerepet vállalt és a PLAN-NET.HU Építőipari Mérnöki Hálózat egyik alapítójaként is említendő a néhai Gyülvészi Tamás vezető településtervező által irányított MORUS
Építész Stúdió BT,. melynek szakmai módszertanára építve került kialakításra az ART VITAL Kft. településtervezési metodikája.

A 2000-ben megkezdett tevékenység során, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén végzett szakmai munkának köszönhetően több tucat település részleges vagy teljes településrendezési terve készült el a cég és az együttműködő partnerek munkája nyomán, sőt néhány referencia a szomszéd megyék városaiban is született.

Az ART VITAL Kft. hat főállású munkatársa rendelkezik településtervezési szakképzettséggel és az együttműködő cégcsoporton belül mindazon további szakmai közreműködők munkájára is számíthat, akikkel a cég ezen a szakterületen is megbízható, színvonalas szakmai munkára képes.

Előbbiek alapján elmondható, hogy a PLAN-NET.HU Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter az ART VITAL Kft. és a vele együttműködő KISZELOVICS ÉS TÁRSA Kft. tevékenységének köszönhetően településtervezési területen mértékadó tapasztalatokkal, referenciákkal, magasszintű számítógépes technikai háttérrel, továbbá jelentős kapacitást biztosító szakember állománnyal rendelkezik és készen áll a régióban, illetve az ország más részein jelentkező komplex szakmai kihívásoknak megfelelni.

Referenciák:

Nyíradony, település szerkezeti terv
Ócsa, tervpályázat
Nyírbátor, település szerkezeti terv

Integrált Városfejlesztési Stratégia

A településtervezés és a tájépítészeti tevékenység területén szerzett szakmai tapasztalatok, valamint egy 2007-ben jelentkező speciális megbízás és az annak során kialakult és sikeresnek mondható munkakapcsolatok egy olyan sokrétű üzletág kialakulását alapozták meg, amely az azóta eltelt időszakban a cég, illetve cégcsoport egyik meghatározó, stratégiai tevékenységévé vált.

A 2007. évben saját metodika alapján megkezdett településfejlesztési akciótervek készítését 2007. őszétől, a központilag kiadott, majd 2009. januárjában részben újra fogalmazott módszertani kézikönyvön alapuló „Integrált Városfejlesztési Stratégia” készítése váltotta fel.

Az ilyen típusú feladatok színvonalas és eredményes végrehajtása komplex, széles látókörű szakmai együttműködést és kapacitás koncentrációt igényel, melynek során kifejezetten kedvezően jelenik meg a PLAN-NET.HU Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter sokszínű, egymást kiegészítő, támogató, gyakorlat orientált és a műszaki háttérelemzéseket, tanulmányokat, látványtervi illusztrációkat előtérbe helyező
szakmai metodikája, felfogása. A cégcsoport munkatapasztalatain nyugvó, alátámasztó munkarészekkel kiegészített, gazdagon illusztrált „IVS”-ek kifejezetten megrendelő barát módon készülnek, jól kommunikálhatók és már magukban hordozzák a későbbi akcióterületi tervek, a konkrét megvalósítás alapjait.

A PLAN-NET.HU Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter teljes körű szakmai felkészültségének és jelentős tervezői kapacitásának köszönhetően kész és képes a kialakított alapkoncepciók részletes műszaki kidolgozására és azok felelősségteljes végigvitelére.

Az ART VITALKft. és a cégcsoport közel 40 település vonatkozásában vett részt saját metodikája szerint mértékadó műszaki munkarészekkel alátámasztott Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésében. A korábbi évek referenciái közül kiemelkedik a 2008-ban megvalósult „Hajdúnánás városközpont rehabilitációja”, valamint az ezt követő évek sikeres városaiban, Nagyecseden, Dabason, Százhalombattán és Pápán végzett munka. A megvalósítás szakaszába 2012-ben jutó, szintén referenciának számító városok Kisvárda, Heves, Máriapócs, valamint Monor.

A cégcsoport a további évek vonatkozásában is kiemelt figyelmet kíván fordítani a szakmai gyakorlatban helyét és értelmét is egyre inkább megtaláló, új megnevezése szerint Integrált Településfejlesztési Stratégia módszertanának, saját gyakorlatának folyamatos fejlesztésére, Az országos léptékben is mértékadó mennyiségű, több évi kitartó munka során szerzett széleskörű szakmai tapasztalat hasznosítására építve a cég szakemberei valóban életszerű, az adott településre szabott, megvalósítható, valós perspektívát nyújtó ITS-ek készítését tűzik ki célul, és igény szerint készek a korábbi anyagok felülvizsgálatára, korszerűsítésére, aktualizálására a következő években is.

Referenciák:

Kisvárda
Máriapócs
Monor