Az Kft. magántulajdonban lévő, 1994-ben alapított szervezet. A cég komplex építőipari tevékenysége tervezésre, műszaki ellenőrzésre és lebonyolításra, fővállalkozásra, kert- és tájépítészeti létesítmények tervezésére, forgalmazására és megvalósítására, valamint az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatos eseti szakértői tevékenységre terjed ki.

A cég vezetői széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, akik a fiatal, tehetséges szakemberekből álló közösséget ütőképes szervezetté kovácsolták össze. A személyi állomány alapvetően felsőfokú műszaki végzettségű, és szükség esetén idegen nyelvű kommu-nikációra is képes. A munkavégzés hátterét központi iroda, valamint bemutató park funkciót betöltő telephely képezi. A kft. korszerű technikai eszközökkel rendelkezik, és folyamatosan gondoskodik a számítógépes hardware és software háttér fejlesztéséről. A számítógépes tervezés 5 munkahelyes hálózatra és az „ArchiCAD for Team Work” tervező program alkalmazására épül, ezen túl számos egyéb számítógépes software támogatja a napi feladatok végre-hajtását. Az aktuális feladatok elvégzéséhez különféle profilú külső szakmai szervezetek, közreműködők is rendszeresen bevonásra kerülnek, akikkel az elmúlt években kipróbált, stabil munkakapcsolat alakult ki.

A cég sokoldalú építőipari tevékenysége során számottevő referenciákra tett szert a lakó- és középületek, az ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi épületek, a műemlék jelle-gű létesítmények, a településtervezés, valamint a kert- és tájépítészet témakörében egyaránt. Jellegüket tekintve új létesítmények és felújítások egyaránt szerepelnek a tevékenységi körben, a működési terület pedig a saját és szomszédos megyéken túl az ország távolabbi részeire, sőt egyes esetekben az országhatáron túlra is kiterjed.

A cég tevékenysége folyamatosan eredményes, munkaellátottsága stabil, pénzügyi helyzete rendezett. A Kft. fejlődését kiegyensúlyozott növekedés, a tevékenységi kör szélesítése, valamint a munkavégzés feltételeinek és minőségének javítására irányuló törekvés jellemzi. A megrendelői igények magas fokú kielégítése és a versenyképesség további javítása érdekében 1999-ben bevezetésre került az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer, majd 2004-ben az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer, az erre vonatkozó tanúsítás az építőipari tervezés, műszaki ellenőrzés és lebonyolítás, valamint építőipari fővállalkozás területeken egyaránt igazolja a cég megbízható szakmai tevékenységét.

Az Kft. stratégiai célja az általa képviselt tervezés bázisú, komplex építőipari szemlélet talaján regionális működési tevékenység kialakítása és stabilizálása, mely alkalmassá teszi a céget az ország más vidékein, illetve az országhatáron túl jelentkező eseti feladatok végrehajtására is. Az előbbiek megvalósításának meghatározó eszköze a vevők, partnerek igényeinek maximális megismerése, megértése és kielégítése, a megszerzett bizalom megtartása, és ennek talaján a megrendelői kör további bővítése, szélesítése.

Vissza