Az Art-Vital Kft. teljeskörű építőipari generáltervezői tevékenységet végez, melybe beletartozik az építészeti, statikai, épületgépészeti (vízellátás, szennyvízelveze-tés, csapadékvíz elvezetés, fűtés, hűtés, gázellátás), elektromos (gyenge- és erősáramú), külső közmű (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, gázellátás, elektromos energia ellátás, stb.) és közlekedési munkarészek elkészítése. Előbbieken túl, elsősorban saját projektjeinkhez igény esetén elkészít-jük a belsőépítészeti, valamint kert és tájépítészeti, továbbá az igény szerint felmerülő egyéb speciális, technológiai jellegű munkarészeket is.
A tervdokumentációk számítógépes tervezési program segítségével készülnek, igény esetén a terveket megrendelő részére számítógépes adathordozón is biztosítani tudjuk annak érdekében, hogy egy létesít-mény állapota elkészültét követően is folyamatosan aktualizálható legyen. Korszerű technikai hátterünk lehetővé teszi, hogy a tervezett létesítmény külső és belső megjelenéséről igény szerinti mennyiségben látványterveket készítsünk annak érdekében, hogy a létesítmény megjelenése már a tervezés szakaszában kontrollálható, és szükség szerint korrigálható legyen.

A nagy teljesítményű számítógépekre alapozott, és további háttérgépekkel kiegészített számítógépes rendszer, valamint munkatársaink felkészültsége és odaadó munkája hagyományos rajztechnika mellett korábban elképzelhetetlen határidők és minőség vállalását teszi lehetővé. Az Art-Vital Kft. az előbbi háttérrel rendelkez-ve működési területének egyik jelentős kapacitású tervező cégeként olyan komplex szolgáltatáscsomag nyújtására képes, melynek további elemeit az engedélyeztetések és a kivitelezők kiválasztásának lebonyolítása, a műszaki ellenőrzés, vagy igény szerinti körre kiterjedő fővállalkozói tevékenység nyújtása jelent.

Vissza